Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Stafi i APAAL


Të dhënat personale Niveli i pagës
Llogaritja sipas VKM Nr.545 datë 11.08.2011 i ndryshuar dhe  VKM 717 dt 23.06.2009" i ndryshuar
Znj. Pranvera Dingo
Pozicioni: Përgjegjëse e Sektorit te Sherbimit dhe Publikimit, APAAL
Arsimi i Lartë: Diplomuar ne Universitetin e Tiranes.Fakulteti Ekonomik ,Titulli Financiere
Specializimi: Eksperte Kontabile e Miratuar 
Kontakt: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Tel/fax:04 2 243423 

 

III-a/1
Znj. Pranvera Disha
Pozicioni: Ekonomiste/Financiere
Kontakt: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

IV-a

Znj. Juna Mengri 
Pozicioni: 
Specialiste
Arsimi i Lartë: 
DIND në Inxhinieri Mjedisi, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik
Kontakt: 
 
Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 IV-a

Ersi Dako
Pozicioni: Protokolliste/Arshiviste
Arsimi i lartë: Bachelor në Drejtësi, Universiteti i Tiranës   
Specializimi: Master i Shkencave në "Drejtësi", me profil e Drejta Penale, Universiteti i Tiranës
Kontakt: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.